Het zijn je wensen en dromen die je pad bepalen. Het zijn je wensen en dromen die bepalen welke stap de volgende is. Elk oprecht verlangen maakt je tot meester van je lot. Maar,  wie geen wensen en dromen heeft. Wie niet oprecht verlangt naar dit of dat andere, doolt rond in angstige mist. Verdoemd om te dwalen. Een speelbal van het lot, tot zij weet wat het is dat ze wil.

Doe wat je wilt. Het klinkt zo simpel, maar de opdracht weegt zwaar. Want wat is het dat je écht wil. Wat is het waarvoor je bereid bent elke tegenslag te incasseren. Waarvoor je je ziel en zaligheid op het spel zet. Het oprechte verlangen wordt zelden vervuld door simpele zaken. Geld, rijkdom, die ene man of vrouw, een broek, een nieuw paar schoenen. Het zijn kleine verlangens. Van het soort dat zijn charme verliest wanneer het eenmaal tot bezit is verworden. Oprechte verlangens kenmerken zich door een zekere grootsheid. Oprechte verlangens zijn die verlangens waarbij je niet bang bent om te dromen. Het zijn de verlangens die zich manifesteren wanneer de angst die de mens van nature weerhoudt om groots te zijn, geen ruimte krijgt.

Ik wil deze wereld een mooiere plaats maken. Dát is zo’n oprecht verlangen. Geen cynicus die daar om lacht. Geen mopperpot die dat niet ziet gebeuren. Geen vader die kritisch is. Geen moeder die niet in je gelooft. Alleen jij en je wens. En als je het écht wilt, buigt het pad zich naar jou. Helpt alles en iedereen een handje om het jou mogelijk te maken. Maar angst houdt je tegen. De cynicus, mopperpot, vader, moeder, hun stemmen zijn luider dan je wens. En je doet niets. Je wil niets. Je staat stil.

Er is maar één remedie. Een mens moet vrij zijn van angst om te durven dromen. Want het risico is de beloning meer dan waard. Alleen wanneer je angst adieu durft te zeggen ben je waarlijk vrij.

Sprak zij tegen zichzelf, maar geloofde er maar half in….