Abu Neeh Neeh

De AEL komt naar Nederland. Dit bericht domineert – na de dreiging van een oorlog in Irak – al enige tijd het nieuws. In praatprogramma’s, nieuwsitems en commentaren wordt druk gespeculeerd over de impact die de uit België afkomstige AEL op de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen zal hebben.

Wat mij betreft verdwijnt de AEL weer net zo snel als ze gekomen zijn. Laat ik voorop stellen dat ik de discussie die wordt aangezwengeld, de verkeerde vind. De AEL is er namelijk niet voor DE allochtonen. De AEL is er voor moslim allochtonen. Het is wederom een partij die mensen opsplitst in hokjes, waarbij elk hokje zijn eigen rechten en plichten heeft. De heer Abu Jah Jah verdient in mijn ogen dan ook geen prijs. Sterker nog, zijn aanpak doet me erg veel denken aan die van Pim Fortuyn. Met als enige verschil dat Abu Jah Jah uiteraard aan het andere uiteinde van het allochtonenspectrum staat.

Wat de heer Jah Jah doet is het op zeer eenzijdige wijze aan proberen te pakken van problemen waar allochtonen mee geconfronteerd worden. In een interview bij BNN een aantal weken terug vertelde Abu Jah Jah dat Marokkanen in België, maar ook in Nederland anders behandeld werden. Dat zij niet dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt, dat daar verandering in moet komen en dat deze verandering vanuit de overheid zal moeten komen voor een groot deel. Tot dat punt kan ik absoluut meegaan met de heer Jah Jah. Alleen ik vind het wel onvolledig, aangezien het niet alleen maar Marokkanen zijn of alleen maar moslims die met die problemen te maken hebben. Maar goed, so far so good. Maar wanneer de interviewer hem vervolgens voorlegt dat er in bepaalde allochtone bevolkingsgroepen veel problemen (lees criminaliteit) heerst. Is de korte reactie van de heer Jah Jah enkel: “dat is jullie probleem en niet het onze”. Vanaf dat moment wordt Jah Jah zogezegd Neeh Neeh. De heer Jah Jah eist daardoor alle eer op voor de prestaties van moslim allochtonen, maar wenst geen verantwoordelijkheid te dragen voor de groep die het minder goed doet. Los van dat het politiek gezien geen bijster slim verhaal is, lost deze attitude ook vooral de problemen binnen de allochtone gemeenschap niet op.

Volgens mij zal de AEL op geen enkele wijze bijdragen aan oplossingen. Wat nodig is, is geen groep die afzet,opsplits en problemen ontkent, maar een echte nieuwe politiek. Een partij die zich inzet voor ALLE allochtonen, maar daarbij ook waar nodig(!) de hand in eigen boezem kan steken om te komen tot een oplossing. Bij Jah Jah mis ik dat. Maar ook in politieke leuzen van partijen als de CDA, de VVD etc. etc. mis ik dat. Een genuanceerde, realistische partij is wat we nodig hebben. Nu lijkt het alsof partijen of ALLES accepteren van allochtonen, OF niks. Daar heeft niemand wat aan. Binnen de allochtonen gemeenschap in Nederland zijn absoluut problemen, maar er zijn ook veel terreinen en individuen waarvoor alles wel prima gaat. Is het niet tijd dat juist deze mensen gaan zoeken naar een oplossing voor een aantal vraagstukken?

Integratie met behoud van eigen identiteit is een prachtig streven, maar oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid is een belangrijke vereiste.
 

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit