Antillen en Aruba 22 november

Een artikel van de Wereldomroep:

De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006
De Tweede Kamerverkiezingen staan weer voor de deur. Elke partij laat zich van zijn beste kant zien. Er worden veel beloftes gedaan. De Caribische afdeling heeft de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen nageplozen op Koninkrijksrelaties.  Dat bleek een lastige opdracht, want er zijn over het algemeen weinig woorden besteed aan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Uit het verkiezingsprogramma van het CDA:
Om wille van de burgers in de Nederlandse Antillen en Aruba krijgt verbetering van de sociaal-economische structuur en van het onderwijs de hoogste prioriteit. Daarmee worden – wat betreft de overlast rond kansarme jongeren in Nederlandse steden – niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken bestreden. De bestuurlijke herinrichting van de Antillen wordt op basis van het akkoord van november 005 afgerond, met als ijkpunten: slechts één bestuurslaag per eiland en afdoende waarborgen – in samenwerking met Nederland – voor onderwijs, rechtspraak en rechtshandhaving. Sanering van de overheidsfinanciën moet hand in hand gaan met bestuurlijke garanties voor een solide financieel beleid in de toekomst. De drie kleinste eilanden krijgen in een directe associatie met Nederland een bestuursvorm op maat. Voor de Nederlandse Antillen en Aruba moet de Europese Unie dezelfde waarborgen en economische faciliteiten beschikbaar stellen als voor de Franse Antillen en de Spaanse en Portugese gebieden overzee.

 

Zie verder: www.cda.nl
Uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:
Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, één Koninkrijk
De uitslagen van de referenda op de eilanden van de Nederlandse Antillen vragen een aanpassing van de onderlinge staatkundige verhoudingen. Wijziging van het Statuut moet daarnaast voorzien in een duidelijker afbakening van cruciale Koninkrijkstaken zoals rechtshandhaving, effectieve criminaliteitsbestrijding, effectief financieel toezicht, deugdelijk bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding.

De hoofdpunten van nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk
Een herzien Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden 
De ChristenUnie
De huidige bestuurslaag van de Nederlandse Antillen kan verdwijnen onder gelijktijdige versterking van de bevoegdheden van het Koninkrijk en een garantie van voldoende bestuurskracht van de kleine eilanden. De nieuwe staatkundige verhoudingen worden vastgelegd in een herzien Statuut.
Meer financiële en economische zelfstandigheid van de Koninkrijkspartners.
Daarbij hoort een verdere sanering van de overheidsfinanciën, het versterken van het bestuur en het terugdringen van de excessieve schuldenlast. Aan dat laatste kan Nederland eventueel een financiële bijdrage leveren als onderdeel van een totaalpakket voor de herstructurering van het Koninkrijk.

Grotere bevoegdheden van de Koninkrijksregering, ter wille van:
– Voldoende toezicht op de bestuurskracht en het financiële beheer.
– Effectieve bestrijding van criminaliteit en corruptie.
– Verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Hulp aan de Antillen en Aruba is gericht op het verschaffen van perspectief
– Met name het middenkader is belangrijk, mede om een ‘braindrain’ naar Nederland te voorkomen.
– De samenwerking tussen de Antillen en andere landen in het Caribische gebied wordt gestimuleerd.
– In overleg met in het bijzonder Curaçao worden maatregelen ontworpen om de migratie van kansarme jongeren naar Nederland tegen te gaan.

Zie verder: www.christenunie.nl
Uit het verkiezingsprogramma van D66:
Het koninkrijk der Nederlanden bestaat uit drie afzonderlijke landen: Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. D66 wil dat de zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen en Aruba zo veel mogelijk wordt bevorderd. Omdat deze eilanden onderdeel zijn van ons koloniaal
Het logo van D66
verleden hebben we over en weer verplichtingen. Vanwege het feit dat de eilanden echter geen eenheid zijn steunt D66 de totstandkoming van een nieuw statuut dat de eilanden de mogelijkheid geeft een meer of minder nauwe relatie met Nederland op te bouwen. De inwoners van Curaçao en Sint-Maarten willen een status aparte, vergelijkbaar met Aruba. De andere drie eilanden zoeken naar een nieuwe, meer directe relatie met Nederland.
Herfinancieren staatsschuld
D66 vindt dat Nederland de Koninkrijksonderdelen moet ondersteunen bij het aanpakken van de acute financieel-economische problemen en de opbouw van de economie. Daarom vindt D66 dat Nederland een bijdrage moet leveren aan het herfinancieren van de staatsschuld onder voorwaarde van een samenhangend plan voor opbouw, perspectief op ontwikkeling van de democratie, voldoende unifomre wetgeving van goede kwaliteit, een goed functionerende rechtsstaat en een integer bestuur.

Zie verder www.d66.nl
Uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks:
Hoofdstuk: Allemaal Burgers (paragraaf 3 en 4)

3. Voor Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba geldt een onverdeeld Nederlands burgerschap. Er wordt geen toelatingsregeling ingesteld voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Zij krijgen meer kansen om in Nederland te studeren.

4. In de staatkundige verhoudingen staat vergroting van de zeggenschap en zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen en Aruba voorop. Nederland bevordert duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Aruba door de schuldenlast te saneren. De samenwerking met de lokale politie en justitie wordt verbeterd. De sociale vormingsplicht krijgt structurele ondersteuning.

Zie verder: www.groenlinks.nl
Uit het verkiezingsprogramma van de PvdA:
In de samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba hebben armoedebestrijding, een krachtige rechtshandhaving (o.a drugsbestrijding) en een goed openbaar bestuur topprioriteit. De discussie over de staatkundige verandering moet in de komende periode in overleg tot een goed einde worden gebracht. Na decentralisatie van de Antillen blijft er één centrale bank en munt over.

Zie verder: www.pvda.nl

Uit het verkiezingsprogramma van de SP:
Het Koninkrijk moderniseren
 
De Socialistische Partij
Nederland vormt met de Nederlandse Antillen en Aruba het Koninkrijk der Nederlanden. In de Caribische rijksdelen is sprake van grote werkloosheid, armoede, drugsproblemen en ernstige corruptie. Veel inwoners hebben geen perspectief op een betere toekomst. De landsdelen gaan gebukt onder een grote schuldenlast. Aanpassing van het in 1954 opgestelde Statuut kan een manier zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. In juli 2007 moet een nieuwe staatsrechtelijke structuur een feit zijn, waarbij mogelijk vier autonome landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en drie ‘Koninkrijkseilanden’ (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) ontstaan.
Duidelijk moet zijn dat Nederland ook daarna zijn verplichtingen tegenover de andere rijksdelen behoudt, in sociaal-economisch opzicht, maar ook wat betreft bestuur, justitie en veiligheid. De noodzaak van duurzame en vreedzame ontwikkeling van het Caribische deel van ons Koninkrijk, verplicht ook de politici van de eilanden om zich meer dan tot nog toe in te zetten voor de bestrijding van armoede en corruptie.

Zie verder www.sp.nl
Uit het verkiezingsprogramma van de VVD:
De VVD heeft voor deze verkiezingen gekozen voor een krant en geen uitgebreid programma. Volgens een VVD-Voorlichter moesten daarom keuzes worden gemaakt en richten de liberalen zich puur op Nederland.
Zie verder: www.vvd.nl
Directe link 

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

11 comments

 1. Bonaire, Saba, Sint Eustatius moeten we volgens de door JPB zo vurig wenste VOC methode gewoon inlijven. 😀 Niks speciale status. Staatsecretaris Nicolai zei al dat er drie Nederlandse Gemeentes bij waren gekomen.

 2. Geachte mevrouw/heer,

  Hierbij geven wij u kennis van het genomen besluit dat uw registratie als kiezer voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (22 november 2006), is ingewilligd.

  Uw gegevens staan geregistreerd onder nummer xxxxxx.

  U heeft te kennen gegeven dat u per internet aan de stemming wilt deelnemen.

  Uw gegevens zullen worden doorgezonden aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. De stembescheiden voor het stemmen per internet worden u te zijner tijd, vanaf eind oktober 2006 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezonden.

  Als u nog opmerkingen of vragen heeft, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met het Bureau Verkiezingen. U kunt ons bereiken op 0031-70-3534400, per fax: 0031-70-3537062 of per e-mail: verkiezingen@dbz.denhaag.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Burgemeester en wethouders van Den Haag, Namens dezen,

  Tj. Boersma
  Hoofd bureau verkiezingen

 3. Uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks:
  Hoofdstuk: Allemaal Burgers (paragraaf 3 en 4)

  Dit is alles wat Groen links me bied? Paragraaf 3 is zo’n lulkoek die toelatingsregelingen komen er toch nooit.

  Paragraaf 4 is slapjes, als je consequent wilt zijn zeg dan: “iedereen met een Nederlands paspoort heeft de zelfde rechten en plichten”.

  Dat zal wel veel te ver gaan voor politici in Nederland…..stel je voor zeg, wat een politieke aardbeving dat te weeg zou brengen als dat inderdaad beleid werd. Ik voel mezelf erg militant.

 4. IK WIL M’N IJSKAST!!!!

  Heb ik ik me helemaal opgegeven om te gaan stemmen, allemaal teksten doorgelezen die geen eens plaatjes hebben blijkt dat het allemaal voor niets is geweest.

  Maar eh…. als ik op je stem kan je er dan voor gaan zorgen dat ze bij groenlinks bij de volgende verkiezingen meer dan 8 zinnen wijden aan 2/3 van het Koninkrijk? Misschien kunnen ze er zelfs over nadenken voor dat ze het opschrijven, je weet maar nooit…. het zou weleens stemmen kunnen opleveren.

  En die koelkast hou ik nog wel tegoed van je, voorlopig doet die van mij het nog.

 5. bijdehand je moest je voor 12 oktober aanmelden ofzo..

  en dan electronisch stemmen..

  Echt weer G.W. Bush activeiten zodat mensen als ik niet kunnen stemmen. Zeker van de CDA of VVD kant..

  IK WIL STEMMEN!!!! WIJ WILLEN STEMMEN!!!!!

  Xaviera doe er wat aan!!!!

 6. Heb ik ook gedaan,dit was de bevestiging dat ik mee mag stemmen…..je bent gewoon weer eens te laat…..gelukkig is er over 4 jaar weer een verkiezing…..ondertussen heb ik al een ijskast verdiend.

 7. Nee Xaviera gaat wel wat regelen.. is toch een extra stem voor haar!

  ach binnenkort mogen wij ook weer stemmen hier..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit