Historie

Een aantal Surinaamse stichtingen heeft gisteren bij het slavernijmonument in Amsterdam geprotesteerd tegen de uitspraak van premier Balkenende over de VOC. De premier haastte zich om te benadrukken dat hij het niet zo had bedoeld. Uiteraard heeft hij het niet zo bedoeld. Zelfs als een politicus dat namelijk wel zo zou bedoelen, zou hij het nooit zeggen. Maar eerlijk is eerlijk, Balkenende lijkt me nou niet iemand die voor slavernij is of trots op het Nederlandse slavernij verleden. Volgens mij is dat ook niet waar de Surinaamse organisaties in kwestie zich kwaad om maken. De uitspraak van Balkenende is slechts een kapstok om een hele andere ontevredenheid aan op te hangen.

Na 11 september is een discussie rond allochtonen ontstaan die veel verder reikt dan alleen moslims en niet-moslims. Het lijkt soms wel alsof iedereen die niet blank is, zijn verblijfsrecht in Nederland keer op keer weer moet verdedigen. De dicussie wordt (nog steeds) harder gevoerd dan zinnig is en voor veel zogenaamde allochtonen is de maat vol. Voor Surinamers (en evenzo voor Antillianen en Arubanen) geldt dit extra. De relatie die deze landen met Nederland hebben is al eeuwenoud. En natuurlijk is het zo dat Nederland in het verleden hier profijt van heeft gehad. Was dat niet de VOC mentaliteit: winst voor alles? Als deze landen niks opleverden, dan had Nederland er niet zo hard om gevochten.

Maar nu lijkt de Nederlandse bevolking dit gemakshalve te zijn vergeten. En dan gaat het niet om de schuldvraag, daarvoor is het allemaal te lang geleden. Het gaat om historisch besef, iets wat steeds vaker en meer van allochtonen wordt geëist, maar dan toch ook van autochtonen mag worden verwacht.

Wat hier nog wel eens wordt vergeten is dat de mensen op de eilanden en in Suriname zich wel degelijk zeer verbonden voelen met Nederland. Soms misschien tegen wil en dank, maar meestal toch in positieve zin. De liefde voor het koningshuis, het storten van geld toen hier de dijken het niet hielden en de interesse voor Nederlandse aangelegenheden. Uit dat alles blijkt de betrokkenheid van de andere koninkrijksdelen. En al is Suriname al enige tijd onafhankelijk, toch leeft men daar nog steeds mee met wat hier gebeurt.

Andersom is de toon veel minder positief. De andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden (ja, want dat bestaat uit meer dan alleen Nederland) zijn voor de Nederlandse bevolking niets meer dan een last en een vraag: moeten we er vanaf? Daarbij weer de geschiedenis (en dan heb ik het niet over slavernij, maar gewoon de nauwe banden die al eeuwen bestaan) vergetend.

Als jij op vakantie komt naar Aruba, krijg je bij aankomst een zak met cadeautjes. Als ik van vakantie kom uit Aruba, krijg ik hier te maken met de 100% controle. Wat mij betreft een goede illustratie van het verschil van houding.

Nederland moet de relatie met de koninkrijksdelen en ook voormalig koninkrijksdelen koesteren in plaats van ter discussie stellen. Als grootste land in het koninkrijksverband, als initiator van dat koninkrijk (om het netjes te zeggen), heeft Nederland gewoon een basale verantwoordelijkheid om daar fatsoenlijk mee om te gaan.

Wat Balkenende zegt is (zoals wel vaker) niet zo interessant. Hoe de Nederlandse bevolking de koninkrijksdelen beziet natuurlijk wel. We horen bij elkaar mensen. En dat 200 jaar slavernij geen allerbeste vriendschappen oplevert is niet gek, maar laten we op z´n minst proberen er wat van te maken.

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

16 comments

 1. Beschermd opgevoede kinderen moet je geen koninkrijk voor hun verjaardag geven. Hij zal wel weer een veel te spannend jongensboek hebben gelezen dat pardoes met hem aan de haal is gegaan.

  Sorry. 🙁

 2. ‘Die VOC-mentaliteit om over de grenzen heen te kijken, is weer terug. Dynamiek! Toch?’ zegt Balkenende. Interessant als hij inderdaad alleen de ondernemende mentalieit bedoelt en zich distantieert van het roofzuchtige brutale kant.
  Jammer is alleen, zoals jij aangeeft, dat over de grenzen heen kijken niet geldt voor de grenzen binnen het Koninkrijk. Ik heb me altijd verbaasd over hoe weinig we als Konink-Rijk gebruik weten te maken van het feit dat we op twee continenten aanwezig zijn. waarom ziet iedereen dat meer als verdeeld? Ligt het aan de Hollandse calvinistische historie dat het glas half leeg is in plaats van half vol? Volgens mij hebben we samen genoeg in het vat om dat glas helemaal te vullen. Nu alleen nog mensen die de moed hebben om niet te vervallen in de gebaande paden maar met een frisse wind sturen op nieuwe mogelijkheden. Iets voor jou X ;-).

 3. Wat Balkenende heeft gezegd, dat weet ik niet. Wel weet ik, wat jij hier hebt geschreven en ik weet ook, dat je voor een deel gelijk hebt, maar ook voor een deel de plank totaal mis slaat. Het zijn ook de allochtonen, die te pas en te onpas altijd maar weer beginnen over discriminatie. Als ik op de sportschool belangstellend vraag hoe het met zijn been is, want ik had gezien, dat hij zich had gestoten, dan krijg ik alles behalve een verhaal over dat been. Dan krijg ik te horen, dat hij hier in Nederland is geboren, mar toch een Marokkaan is en ook moslim, maar niet elke dag bidt, geen alcohol drinkt, maar wel rookt, want ja je kunt je niet alles ontzeggen. Dan krijg ik te horen, dat alle mensen gelijk zijn, maar dat er toch gediscrimineerd wordt. En dan, Xaviera… Dan heb ik zoiets van: “Hou toch te stomme praat voor je.” Hij heeft helemaal niet het recht, dat tegen mij te zeggen, als hij gefrustreerd is, dan kan hij beter wat aan zichzelf doen.
  Ook het boek Dubbelleven, waar jij mij op attent hebt gemaakt, heb ik gelezen en wat mij opviel was, dat de onderdanigheid ten opzichte van de blanke zo vaak ter sprake komt. Het is een deel van het leven, lijkt wel.
  Ook Nederlanders hoeven tegen mij niet over “de buitenlanders” te beginnen hoor, want ook dat gebeurt te pas en te onpas. Laat iedereen zijn of haar leven lijden en zeur niet tegen een ander, doe iets aan jezelf, ben ik van mening.
  Iemand anders vragen om zich anders op te stellen en anders over anderen te gaan denken, dat werkt niet en zal nooit werken. Bovendien ben je als vragensteller altijd de onderliggende partij en om die reden is demonstreren ‘dom’, vind ik.

 4. Natuurlijk is die houding onderdeel van het leven. Hoe kom je erbij (en ik heb het dan over Suriname en de Antillen) dat 200 jaar slavernij geen verstrekkende gevolgen heeft voor een volk? Dat 200 jaar te horen krijgen dat blank beter is dan zwart, dat blank slimmer is dan zwart, dat blank mooier is dan zwart geen effecten heeft? En dat idee is heel hardnekkig gebleken, want ook na de afschaffing van de slavernij heeft is dat idee nog heel lang gemeengoed gebleven. En met lang bedoel ik dan geen 10 jaar.

  En ja, natuurlijk heb je verantwoordelijkheid voor jezelf. Natuurlijk maak jij zelf keuzes en heb je in theorie de macht om je eigen leven te sturen. Punt is echter dat wij allemaal…ook JIJ, getekend worden door geschiedenis. Door wat er generaties voor ons is gebeurd. Door wat er is gebeurd en invloed heeft gehad op de manier waarop onze voorouders hun kinderen op hebben gevoed en onze ouders ons.

  Natuurlijk beginnen allochtonen vaker over discriminatie. Niet alleen worden die vaker gediscrimineerd en is het dus onderdeel van het beeld dat zij van de wereld hebben. Maar die discriminatie is ook nog een structureel. Geen stageplaatsen, geen werk, haha zwarte piet, luie neger. Denk je echt dat ik dat soort dingen nooit heb gehoord. Vergis je niet Vedat: ik zou graag in een ideale wereld leven waarin we allemaal even veel kans hebben ons te ontwikkelen. Vrij van vooroordelen en vrij van de last die het verleden soms toch blijkt te zijn. Maar die ideale wereld is er nog lang niet.

  En let op: ik geef daarbij jou of andere mensen niet de schuld. Ik geef slechts aan dat ik me kan voorstellen waarom mensen protesteren en dat ik me kan voorstellen waar het vandaan komt. Niet omdat ik denk dat er een eeuwige schuld op de schouders van wie dan ook rust. Maar je kan het verleden niet uitvlakken.

 5. Beste Vedat,hoe kom je er bij dat vragen dom is, of je in een onderdanige positie brengt. Als jij in de positie bent om een ander te vragen iets te doen of te laten is dat een postie van macht.
  Daarnaast is het stellen van kritische vragen juist uitermate krachtig. Zo toonde Socrates hiermee de gaten in de redeneringen van zijn leerlingen en tegenstanders aan.
  De vraag om niet te worden gediscrimineert toont op zo’n zelfde wijze de onvolkomenheden van onze maatschappij aan. Om dan van mensen te verlangen dat ze je daar niet op wijzen is niet alleen onvolwassen, maar ook erg dom!

 6. Snik snik krijg nooit cadeaus op Aruba hoor…

  Xaviera wat voor oplossing stel jij voor om deze problemen op te lossen?

 7. @Jan: Jan, ik heb niet gezegd, dat vragen dom is. Ik heb gezegd, dat demonstreren dom is. Met vragen kom je hele ver, dat weet ik maar al te goed. Toch blijf je als vragende partij altijd afhankelijk van de ander en als je afhankelijk bent, ben je de onderliggende partij.
  Vraag mij niet of ik jou niet wil discrimineren en ik kan je uitlachen, min behandelen en je toch discrimineren. Natuurlijk kan ik er ook gehoor aan geven, maar jouw vraag geeft mij macht. Zo bedoel ik het.

 8. Xaviera, ik heb niet geschreven, dat 200 jaar slavernij geen verstrekkende gevolgen heeft. Dat is een onjuiste interpretatie van jou. Natuurlijk ben ik het met jou eens, dat er een oorzaak aan ten grondslag ligt en dat je dat niet zo maar weg poetst. Het punt is echter, dat het wel is zoals ik zeg. Dat er mensen de grond in getrapt zijn, dat weet ik en dat was makkelijk. Mensen weer op gelijke hoogte stellen, dat is moeilijk, zo niet (bijna) onmogelijk. Dat kunnen de mensen alleen maar zelf, denk ik.
  Hoe het is om gediscrimineerd te worden, weet ik maar al te goed, Xaviera. Ik heb dat echter op mijn manier opgelost, als kind al. Ik heb er echter nooit over gepraat en nooit zielig over gedaan of geklaagd. Ik weet, dat het zo is en zo zal blijven. Er is nou eenmaal verschil op velerlei gebied.

 9. Vedat, ik ben onder de indruk. Je hebt helemaal gelijk.

  Het beste is inderdaad zelf te veranderen, besluiten om afstand te nemen van het onrecht, de frustratie, de stigma’s en dogma’s die deel van je *lijken* te zijn, en domweg met een frisse geest alles in te zetten op je eigen toekomst.

  Als mens en maatschappij moeten we daar op alle manieren faciliterend in zijn. Zelfvertrouwen en perspectief bieden.

  En fuckwits als Balkenende wippen. 🙁

 10. Xaviera, ik accepteer niets en zal het ook aan niemand adviseren. Wat dat betreft sta ik met jou op één lijn. Het is wel zo, dat je de reactie krijgt, die je oproept en dat geldt dus ook voor degene, die mij discrimineert. Zo kan het toch ook?

 11. @ Hopla & Vedat:

  Jullie geloven dit hoop ik toch niet echt?!?! Als iemand zich onaangepast gedraagt dan moet het slachtoffer zich aanpassen?!?!

  Jullie zijn zeker ook van die lampies die, als een meisje wordt verkracht, opmerken dat ze dan in het vervolg ook niet van die korte rokjes moet dragen…

  En als ze dan besluit om aan de degelijke rok te gaan, dan willen jullie daar op alle manieren faciliterend in zijn.

  En daarmee zijn er dan geen verkrachters meer in de wereld en is dit kwaad ook weer opgelost…

  Hoe simplistisch kan je wereldbeeld zijn?

  En iets om even over na te denken: “If you’re not part of the solution, you’re part of the problem…”

 12. Hoe bitter ook, ook ik merk te zijn ‘besmet’ met vooroordelen. Ook ik kan, tot mijn grote schaamte, soms verbaast zijn wanneer ik bijvoorbeeld een vrouw in burka hele wijze woorden hoor spreken. Ik weiger echter mezelf neer te leggen, te accepeteren, dat dit mijn eerste gedachten zijn, eerder gevoelens. Omdat ik het op dat moment gewoon niet eens kan zijn met wat ik in eerste instantie denk! Ik realisser me dat mijn eerste gevoelens komen vanuit maatschappij, vanuit media, vanuit weet ik wat. En ik zal in deze altijd tegen mezelf vechten. En, vooral ook, mijn kids verstandelijk (dus zonder vooroordelen) informeren en niet op gevoel. Nogmaals, ik schaam me om dit op te schrijven. Maar ik wil eerlijk zijn. Naar ieder mens op deze wereld. Ik ontken mijn eerste gedachten niet, maar daarmee keur ik ze niet goed.

 13. @Jan: Ik weet niet wat jij uit mijn woorden haalt, Jan, in ieder geval niet, dat het ‘slachtoffer’ zich maar moet aanpassen. Ik weet trouwens niet eens wat jij met aanpassen bedoelt. Ik heb nog helemaal niets over “de dader”, als ik die zo mag noemen, want jij praat over slachtoffer, geschreven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit