Begrippenlijst

Veel mensen vinden mijn website op de zoektermen “wat is een allochtoon”. Blijkbaar is daar veel onduidelijkheid over. Dus heb ik het even opgezocht. Nou ja en toen was ik toch bezig….hieronder dus een begrippenlijst. Mochten er nog wat woorden missen…let me know..

Allochtoon: iemand die zelf, of van wie een van de ouders, in een ander land is geboren.

Eerste generatie allochtoon: Iemand die zelf in het buitenland is geboren

Tweede generatie allochtoon: Allochtoon die in Nederland is geboren.

Derde generatie allochtoon: Allochtoon waarvan tenminste één van de grootouders in het buitenland is geboren.

Niet-Westerse allochtonen: Allochtonen afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. De drie grootste groepen zijn: Antillianen/Arubanen (129 683), Marokkanen (323 239), Turken (364 333), Surinamers (331 890).

Westerse allochtonen: Allochtonen uit alle andere buitenlandse gebieden. (aantal: 1.427.565)

Asielzoekers: mensen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land, bijvoorbeeld Nederland, bescherming of asiel te zoeken.

Illegalen: (ook wel ongedocumenteerden)Migranten zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers, die op straat gezet zijn hoewel ze in hun herkomstland vervolgd worden, buitenlandse vrouwen met Nederlandse kinderen, die door hun Nederlandse partner weggestuurd zijn voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning, werkers in de glastuinbouw, die voor een schijntje lange werkdagen maken en in goedkope pensions wonen om hun familie in hun herkomstland te ondersteunen.

Integratie: groepen worden als ‘geïntegreerd’ beschouwd bij:beheersing van de Nederlandse taal, evenredige deelname aan structurele maatschappelijke terreinen, onderhouden van interetnische contacten, onderschrijven van basale Nederlandse normen. (Volgens minister Verdonk)

AMA: Alleenstaande minderjarige asielzoeker. Als een alleenstaande jongere in Nederland asiel aanvraagt, beoordeelt de IND allereerst of hij in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op asielgronden. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of de jongere zich zelfstandig zou kunnen handhaven in het land van herkomst en zo niet, of er adequate opvang in het land van herkomst kan worden geboden. Kan de jongere zichzelf niet redden en is er ook geen opvang mogelijk, dan krijgt hij of zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd op reguliere gronden. Deze vergunning kan worden ingetrokken als er opvang in het land van herkomst wordt gevonden.

Uitzetcentra: tijdelijke huizen van bewaring die in Nederland zijn ingesteld door de Dienst Justitiële Inrichtingen om illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in verzekerde bewaring te kunnen stellen. Het betreft vreemdelingen waarvan verwacht wordt dat ze op korte termijn kunnen worden uitgezet.

 

Bronnen: LBR, CBS, Stiching LOS, Justitie, Integratiekaart 2006, vluchtelingenwerk, Wikipedia

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

5 comments

  1. Pfffff, nou ik verzet me tegen de term derde generatie allochtoon hoor! Mijn kinderen worden gewoon Nederlanders met een Marokkaanse naam. PUNT.

  2. De ouders van mijn oma kwamen uit het buitenland dan ben ik dus geen allochtoon. Toen ik opgroeide bestond dat woord niet en dat was makkelijker. Al die verschillende namen en groepen dat schiet ook niet op.
    Dan maar wereldburgers toch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit