For the record

De reden dat ik deze vraag stelde, was omdat ik deze discussie op Wiki tegen kwam via de pagina over racisme. Hierin wordt de neutraliteit van de Racisme pagina op Wiki in twijfel getrokken.

In de discussie wordt deze definitie van racisme voorgesteld:

Racisme is de opvatting of ideologie dat ras bij het indelen van de mensheid van doorslaggevend belang is en dat er in theorie en praktijk (rassendiscriminatie) op deze basis onderscheid tussen mensen dient te worden gemaakt. De term racisme wordt vrijwel uitsluitend pejoratief (minachtend) gebruikt door de tegenstanders van het verschijnsel.

Degene die dit voorstelt vindt dat er geen waardeoordeel over racisme mag worden uitgesproken. Maar is racisme niet zo’n woord dat per definitie een negatieve betekenis heeft? Zo’n woord als mishandeling bijvoorbeeld. Dat is altijd slecht, maar je zou een definitie kunnen bedenken als hierboven:

Mishandeling is het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld op een ander zonder dat de andere hier toestemming voor heeft gegeven of dit op prijs stelt. De term mishandeling wordt vrijwel uitsluitend pejoratief (minachtend) gebruikt door tegenstanders van het verschijnsel.

Daar zit toch feitelijk ook een mening in en ten tweede is mishandeling in zichzelf verkeerd.

Vandaar dus mijn vraag waarom racisme dan slecht is.

Just for the record.

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

11 comments

 1. Als ik het dus goed begrijp probeert Wikipedia verschijnselen en meningen uit elkaar te houden. Dat is dan wel verrekte lastig bij vervelende verschijnselen. Ook bij Wikipedia zal men toch niet ontkennen dat er nu eenmaal goede en slechte verschijnselen zijn. De opmerking dat alleen tegenstanders van bepaalde verschijnselen op een minachtende toon erover praten is volstrekt overbodig. Racisme is net zo slecht als mishandeling en even schadelijk voor mensen als hongersnood en oorlog.
  Hte is niet te hopen dat men er bij Wikipedia in gelooft dat taal (en enkele woorden) altijd neutraal zijn. Dat is echt onmogelijk!

 2. @ Vedat: zoals Xaviera zegt, het hangt van de context af. iemand kan kwaad, arogant, te zelfverzekerd, etc. of evt. een racist zijn. het is per persoon afhankelijk denk ik.

 3. Hmmm, denk dat dat in taalkundig opzicht appels met peren vergelijken is. In de letterlijke betekenis van ‘mishandeling’ schuilt namelijk al de precieze betekenis van het woord – slechte handeling. Dat sluit dus direct elke andere opvatting uit.

  Het woord ‘racisme’ kan je op 2 manieren lezen. Letterlijk houdt dit gewoon in ‘onderscheid maken op basis van ras’, of dit slecht is of niet hangt er helemaal van af waarom er onderscheid wordt gemaakt.

  Maar uiteraard is voor ‘racisme’ eigenlijk uitsluitend de connotatie van toepassing zoals de Van Dale die eraan verbindt: ‘het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde’

  Dat dit fout is spreekt natuurlijk voor zich, just for the record 😉

 4. Een woord als ‘mishandeling’ is niet per definitie negatief mijns inziens. ‘Ik heb de deur enigszins moeten mishandelen, maar toen ging hij wel open’ kan bijvoorbeeld betekenen dat je er hard tegen aan hebt moeten duwen. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je deuren moet mishandelen, maar dat je hem alsnog open krijgt door hem te mishandelen is een goed ding. Zeker als je anders buiten in de regen had moeten staan oid. Zo kan ik nog wel wat (betere) voorbeelden bedenken als ik even ga nadenken gok ik.

  Of dit ook met racisme kan.. Vast. Als ik iets geleerd heb van de linguistische vakken tijdens mijn opleiding AI, dan is het wel dat elke taalkundige regel (of het nou syntactisch of semantisch is) altijd te weerleggen is met een tegenvoorbeeld.

  Ik kan zou gauw geen voorbeeld bedenken waarin racisme positief wordt gebruikt, maar dat het er is daar ben ik van overtuigd.

 5. Hmm, overigens, geen enkel woord “is” positief of negatief. Een woord wordt pas als positief of negatief ervaren als het geinterpreteerd wordt. Of het wordt positief of negatief gebruikt. In een omgeving van white power fanaten is het ongetwijfeld positief om te zeggen ‘ik ben een racist’. Een geuzennaam wellicht. Dat het voornamelijk wordt gebruikt als negatieve aanduiding geeft dus aan dat een grote meerderheid het als een negatief verschijnsel ziet, maar daar wordt het woord zelf positief noch negatief van.

 6. @Vedat: Nee, maar als iemand zegt: “Ik ben beter als anderen.” is hij in ieder geval niet goed in Nederlands. 😉

  @Koen: Volgens mij kun je een deur niet mishandelen, heeft dit alleen betrekking op personen. Dit is net zo iets als mensen die iets vies vinden zeggen dat het ‘ranzig’ is. Ranzig krijgt hier de algemene betekenis van vies, terwijl het uitsluitend ‘een vet of olie dat een akelige geur verspreid’ betekent.
  In mijn ogen kun je een object (geen persoon) dus niet mishandelen, en heeft de definitie van mishandelen zoals Pascal terecht opmerkt als een negatieve lading.

 7. @Koen: Natuurlijk is het zo dat mensen betekenis geven aan woorden. Echter sommige woorden zijn negatief in zichzelf. Dat bepaalde groepen er dan een andere betekenis aan willen geven neemt niet weg dat het woord nog steeds in zichzelf negatief is.

 8. Koen, als jij een deur mishandelt (wat heeft die deur je misdaan??!!), dan pleeg je toch een handeling die niet de bedoeling is. Dan is de uitkomst wellicht voor jou persoonlijk positief, maar dat doet verder niets af aan het ‘mis’handelen.
  Daarnaast blijkt uit de context dat je geweld gebruikt tegen die arme deur en dat is nooit goed. Can’t we all just get along? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit