Zelfmedelijden en Kolonialisme

Er is daadwerkelijk niks vervelender dan het misplaatste zelfmedelijden van de blanke medemens. De verongelijktheid over het verlies van cultuur, religie, normen, waarden, taal, land en macht doet pathetisch aan.

Het grenzeloze geweeklaag over tsunami’s der ongewensten en het continue gekonkel om niet-blanke medemensen de deur te wijzen, of überhaupt buiten die deur te houden is niet om aan te horen en te zien. Maar erger dan dit alles is het collectieve geheugenverlies en de niet aflatende arrogantie van deze bleekneus.

Want wat al deze klaagzangers van het koor zonder einde wel heel gemakkelijk vergeten, is dat de gastarbeiders, migranten, allochtonen, medelanders, biculturelen, multiculmannen en vrouwen die hier zijn, hier niet zomaar zijn. De exploraties van een stel uitgerangeerde Europeanen in Amerika, een stel criminele Europeanen in Azië en een stel ronduit asociale Europeanen in Afrika hebben de solide banden gelegd tussen de gebieden overzee die nu goedkope arbeid bieden aan fort Europa.

400 jaar lang koloniseerden de onhygiënische types uit deze streken warmere en mooiere streken en namen er alles mee wat los en vast zat. 400 jaar lang deden ze hun uiterste best om de cultuur, taal, religie, waarden én normen van de originele bewoners van hele continenten uit te roeien en in te wisselen voor die van henzelf. 400 jaar lang brachten zij slavernij, moord en doodslag, uitbuiting, gedwongen bekeringen en intolerantie zonder weerga. Zij brachten ook voorspoed dit Eurotrash. Maar dan wel alleen voor zichzelf.

Pas halverwege de vorige eeuw zette het dekolonisatieproces goed in. Na zo’n 400 jaar kregen langzamerhand steeds meer landen de macht terug over hun eigen grondgebied. Ingegeven door het drama van de tweede wereldoorlog bedachten Europe’s finest dat volkeren het recht hadden op zelfbeschikking. Nederland was daar niet direct enthousiast over. Maar grote, sterke en vaak wat domme neef Amerika zette het kikkergebied zodanig onder druk dat dekolonisatie wel moest volgen. En vele landen kregen eindelijk hun vrijheid terug. Na 400 jaar.

Het Eurovolk liet een ravage achter. Cultureel, politiek, financieel, religieus en bestuurlijk.

Nu heeft het uitverkoren volk uit het westen besloten dat koloniseren onbeschaafd is. En dat als je ergens te gast bent, dat je dan toch op z’n minst moet weten hoe alles in het nieuwe land in elkaar zit en hoe je je daar zo snel mogelijk aan kan aanpassen. Mensen die de rommel van 400 jaar westerse kolonisatie ontvluchten mogen als ze geluk hebben hier wonen, maar dan wel alleen als ze zich schikken naar de Westerse cultuur, normen en waarden.

Slim. Eerst profiteren van de baten van onbeschaafdheid om wanneer de rollen zich keren jezelf opeens beschaafd te verklaren en dat als vrijbrief te gebruiken om dezelfde kolonisatie van de geest hier op het Europese land nog eens dunnetjes over te doen.

Slim. Jezelf niet verantwoordelijk te verklaren voor die 400 jaar. Het waren je voorouders. Slim, maar onwaar. De schuld ligt inderdaad niet bij de klagende blanke medemens. Maar de verdeling van macht, middelen en rijkdom is een direct resultaat van wat zich in die 400 jaar heeft afgespeeld. Zolang de klager profiteert van het voorgaande, kan hij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen niet zomaar naast zich neerleggen.

De klaagzang van de autochtoon roept weinig medelijden op. Eerder irritatie. What goes around, comes around. Of voor de taalpuristen; je oogst wat je zaait. Wees blij dat het land überhaupt nog vruchtbaar is. En je nog een cultuur hebt om te verliezen. In die 400 jaar zijn er velen veel minder gelukkig geweest. De geschiedenis herhaalt zich, alleen ligt El Dorado nu in het fort dat Europa heet.

Share with your friends

Submit

Ik ben het maar hoor, niet stressen.

95 comments

 1. Jan-met-de-Pet had helemaal geen ruk aan die kolonien en slavenhandel. Ze stierven bij bosjes op de zeilschepen en stonden bloot aan de grillen van hun meerderen. Op scheepswerven werden er ook slechts hongerloontjes betaald. De Heeren XVII en andere kooplui, ja die konden er weer leuke Heerlyckheden op n

 2. Om nog even terug te komen op Duitsers; die hebben ten minste schuld bekent en reparaties gedaan.

  Wat heeft Nederland gedaan?

 3. die klefbert is voornamelijk bezig met een spelletje debaten in plaats van echt in te gaan op de inhoud van het stuk. Je verhaal is bijster oninteressant wat dat betreft.

  Aan Joop, het gaat hier ook niet om individuen. er waren vast ook individuele slaven die het goed hadden. Of individuele slavenmeesters die goed waren. In brede termen echter was slavernij niet alleen fout, maar ook mensonterend.

  In diezelfde algemene termen mag Europa ook verantwoordelijk worden gehouden voor wat er toen is gebeurd. Dat rekening houden uit zich in een politieke beschaving die je mag verwachten van een zichzelf als beschaafd beschouwend volk. Maar in ieder geval niet door de (zeer onaantrekkelijke) poging om iets zo afgrijselijk als het behandelen van Mensen als koopwaar, goed te praten.

 4. Wat hebben we bijvoorbeeld Marokko in het koloniaal verleden aangedaan dat massale immigratie hierheen en tolereren van massal wangedrag zou rechtvaardigen?

  Daar hoor ik mensen over klagen, niet over een koloniaal verleden waar we als klein land oprecht trots op kunnen zijn. We hadden het immers tot wereldmacht geschopt.

 5. @Samira
  Ik ben al inhoudelijk ingegaan op het stuk, zie mijn eerste post. De conclusie was dat dit stuk überhaupt niet op mij, als rechtse “bleekneus”, van toepassing is, terwijl het de schrijfster daar overduidelijk wel om te doen is. Ik heb totaal geen moeite heb met ons koloniale verleden, en heb dus ook geen boodschap aan mensen die het nodig vinden om ons dat verleden louter negatief voor te spiegelen.

  Ook de term “bleekneus” doet me bijzonder weinig. Wel ben ik op de hoogte van de fijngevoeligheid van onze donkerbruin gekleurde medemens, die bij het gebruik van het woordje “neger” al meteen in een toestand van algehele verontwaardiging schiet. Ik vermoed daarom dat de schrijfster, uitgaande van haar eigen gevoeligheden, gepoogd heeft om een stuk te schrijven dat gevoelig zou moeten liggen bij autochtonen (of zoals mevrouw Meulenbelt zegt: een stuk dat ‘boos terugslaat naar de bleekneuzen’ om te zien ‘hoe gebeten ze reageren als ze zelf eens als lid van een groep worden neergezet’), maar dat zij daarin helaas jammerlijk heeft gefaald.

  Vervolgens vond ene “Der Alte” het nodig om op de man te spelen (“een klamme zak met lauwe bud” en “Wat denk je er van om zelf eens iets te presteren”), waarop zich inderdaad een discussie ontvouwde die relatief weinig met de inhoud van bovenstaand stuk te maken heeft.

 6. klef, ik denk dat je een beetje in de war bent. Het spelen op de persoon was jouw initiatief toen jij haar gefrustreerd noemde en een minderwaardigheidscomplex toedichtte.

  Dat zij haar doel mist (een doel waarover zij zelf geen stellige uitspraak heeft gedaan, maar die jij noemt) kan jij helemaal niet bepalen. Jouw individuele gevoel Bij dit stuk en het woord bleekneus staat voor zover ik weet niet model voor alle (al dan niet rechtse) blanke mannen (vrouwen) in nederland. Van een minderwaardigheidscomplex is bij jou inderdaad geen sprake. Wel van grootheidswaanzin.

  Maar goed, datgene waar je trots op bent zegt genoeg….

 7. @samira
  Ik kan me eerlijk gezegd toch weinig andere redenen voorstellen voor het schrijven van een dergelijk stuk, met een dergelijke bedoeling, dan dat de schrijfster zelf met enige frustraties en een mogelijk complex te kampen heeft. Maar misschien kun je eens uitweiden over je eigen mening hieromtrent?

 8. Samira, ik ben geinspireerd door de grote filosoof Ryan3. Wel weten waar je het over hebt voor je oordeelt, niet?

  En wie begint er over zelfmedelijden? Wat minder zuur en wat meer humor zou je best goed staan, denk ik.

 9. Xaviera, Nederland was niet het laatste land dat de slavernij afschafte.

  Sowiezo is er in 1814 al een verdrag door koning Willem I getekent om de handel te verbieden. De feitelijke afschaffing van de slavernij kende nog een lange geschiedenis. Denemarken deed het in 1803, Groot-Brittannië in 1834, Frankrijk in 1848, Nederland in 1863, de Verenigde Staten in 1865 (na afloop van de burgeroorlog) Portugal in 1869, Spanje in 1886 en Brazilië in 1888.

  Daarnaast was de reden van Engeland ook voornamelijk een economische reden en geen humane reden!

  Maar verder is Nederland wel rijk geworden dankzij de slavernij en laten we niet vergeten de uitbuiting van de kolonien. Indonesie bracht 10 procent van de Nederlandse schatkist opbrengsten op! 10 procent op het hele totaal.. veel kasteeltjes in Nederland zijn gebouwd met geld uit de kolonien van rijke plantage handelaren. Het is zeker iets wat men niet mag vergeten en zeker niet wanneer een bleekneus het heeft over zogenaamd terugsturen van mensen uit de voormalige kolonien!

 10. Sorry, ik was niet exact genoeg. Nederland is één van de laatste Wsterse landen die het afschaft. En: In 1859 schaft Nederland als laatste Europese land de slavernij in Oost-Indië af.

  Overigens schaftte NL het af omdat Frankrijk en Engeland dat deden en er onrust ontstond in Suriname doordat in de buurlanden nu geen slavernij meer was. Dat was schrikken 🙂

  Verder boeit dat eigenlijk niet zo vreselijk of ze een-na-laatst waren of laatste. Behalve dan voor de accuracy, die uiteraard ook niet geheel irrelevant is.

 11. Zeg klamme zak / kleffe beer / lamme bal, (tja met zo’n naam vraag je er ook wel om) voordat je je drogredenen begint te spuien moet je ze eerst begrijpen.
  Het ad hominem argument houdt in dat ik zou beweren dat jouw punt minder goed is, omdat jij een bepaalde (mindere) kwaliteit bezit. Dit heb ik geenzins beweerd. Ik heb slechts een referentie gemaakt – een terzijde aan het einde van mij post- over de associaties die jouw nick bij mij oproept. En laten we eerlijk zijn, jouw nick is ook bet een bepaald doel gekozen. De drogreden waar jij je nu aan bezondigt is die van de stro man. Zoek maar op in je boekje. Of op internet. Of volg een echte opleiding.

  Het autoriteitsargument is geen drogreden. Slechts het ONTERECHTE autoriteitsargument is dat. Aangezien mijn achtergrond mij ruimschoots kwalificeert als een juridisch expert is een beroep om mijn eigen kennis en ervaring derhalve geen drogreden.

  Nu weer over de inhoud; ik heb argumenten aangedragen waarom het gedrag van de Nederlanders tijdens het koloniale tijdperk crimineel was -ik heb deze gebeurtenissen dus ook niet ontkend- en nu wacht ik vol smart op de weerlegging hiervan.

  Want nogmaals (voor de tragen van begrip) dat roofoverval, diefstal en vele andere vermogensdelicten veel financieel gewin opleveren betwist ik niet. Alleen wij -als geciviliseerde maatschappij- hebben met elkaar afgesproken dat dit niet ok is. Dus of wij waren/ gedroegen ons toen als beesten of als criminelen. Beide niet écht iets om trots op te zijn als je een fatsoenlijk mens bent…

 12. Mooi stukje. We moeten natuurlijk wel kijken naar de problemen van nu, en daarbij moeten migranten een stukje integreren, maar daarvoor ook ruimte krijgen van autochtonen.

  Ook is het te makkelijk om de “gelukszoekers” zonder inachtneming van ons verleden te bestempelen als graaiers of goudzoekers.

 13. Ok Xaviera nu is het helemaal juist! 🙂 Het is verder niet zo relevant aangezien het gaat over de geschiedenis van Nederland. Trouwens na 1859 was er zogenaamd geen slavernij in India maar die bleef daadwerkelijk wel. Net als de vele moordpartijen.

  Inderdaad moest men ook wel toen Fr en Eng het afschafte sowieso had Nederland problemen met zijn slaven in Suriname. Zij konden immers makkelijk in de bush vluchten. Nederland heeft zelf een verdrag getekend met deze slaven. Omdat ze niet te pakken kunnen krijgen en zij de plantatages aanvielen..

 14. @Xaviera May 28th, 2007 at 8:05 pm
  Oh, je bent zo eentje… Iemand die snel even de comments aanpast van een ander als daar onwelgevallige kritiek op komt, om die kritiek en de kritikaster af te zeiken… Nu ja, dan weet ik dat voor een volgende keer, zal ik in ‘t vervolg even een screenshotje maken van datgene waar ik op reageer.

  Overigens zijn er wel degelijk ook veel blanken door barbarijse zeerovers gevangen genomen en tot slaaf gemaakt. Nee, niet over de oceaan vervoerd, want Marokko had geen kolonien en geen markt overzee.
  http://en.wikisource.org/w/index.php?title=User:Tim_Starling/ScanSet_TIFF_demo&vol=03&page=EB3A399
  Dat maakt slavernij niet exclusief een blanke aangelegenheid. Je kritiek slaat helemaal nergens op. De negerslaven uit West-Afrika waren al slaven van de eigen bevolking van West-Afrika gehouden.

  Blijft strak overeind staan dat Xiomara een zwarte bladzijde uit de geschiedenis misbruikt als argument in een hedendaagse discussie. Zoals gezegd, dat is hetzelfde als je de fiets van je opa die door de duisters is gecofisqueerd in WOII terug te vragen van een een hedendaagse Duitser en die verantwoordelijk te houden voor wat zijn opa heeft gedaan. Dat soort toekennen van erfzonde slaat helemaal nergens op en dat doet Xiomara wel degelijk.

  @Der Alte May 29th, 2007 at 11:31 pm:
  Het argumentum ad verecundiam is per definitie een drogreden, of je die autoriteit nu van een ander ontleent of je beroept op je eigen kennis en vakkunde. Het is allebei een drogreden. Schermen met je titel, beroep en vakkennis is een drogreden, punt.
  Het ontslaat je niet van je bewijsplicht bij het poneren van een stelling of bewering. Dat zou een mooie boel zijn zeg!

  “Edelachtbare, ik pleit vrijspraak, de verdachte heeft het niet gedaan, want ik ben zijn advocaat en ik heb een meestertitel. Dat lijkt me overtuigend genoeg.”

  http://www.fallacyfiles.org/authorit.html

 15. Ja, dat moet je volgende keer maar doen, want je bent een bijzonder slechte leugenaar. Zoiets laag bij de grond zou ik niet eens kunnen verzinnen. De reactie van wie dan ook aanpassen zodat het beter in mijn straatje past kan alleen verzonnen worden door iemand die weinig fantasie heeft en nog minder karakter. Aan de hand van je zzwakzinnige poging om mij dat onterecht in de schoenen te schuiven, moet ik concluderen dat dit een redelijk accurate beschrijving is van jouw persoon. En, zoals de waard is etc…. Zet volgende keer je bril op, of je hersenen aan of ga een ander weblog vervuilen als je niet eens de basale decency hebt om dat te doen.

  De rest van je verhaal is net zo’n onzin als je startleugen. Leugenaars vind ik wel het laagste soort. Ga dus maar met een ander in discussie. Ik respecteer je niet voldoende om nog meer tijd aan je te besteden.

  Toedeledokie! 🙂

 16. @koerbagh: Ach gut, potjeslatijn. Het autoriteitsargument is wel degelijk een terecht argument. Hierbij is alleen wel relevant dat de autoriteit waar een beroep op wordt gedaan, op het betreffende vak deskundig is.
  En als je mijn post goed had gelezen, had je er met al jouw kennis van argumentatieleer vast wel uitgehaald dat ik gebruik maakte van een ondersteunend arumentatieschema en ik wel degelijk argumenten heb aangevoerd; namelijk de vergelijking tussen het hedendaagse artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht (diefstal) en het gedrag van Nederland ten tijde van het kolonialisme.

  Opvallend is ook dat niemand een poging heeft aangedurft dit argument te weerleggen. Daarnaast is Ook mijn autoriteitsargument niet inhoudelijk bestreden. Want zelfs jij, beste koerbagh, zult moeten onderkennen dat de enkele stelling dat iets een drogreden is, onvoldoende is. Hier is een onderbouwing op zijn plaats. Ik hoor graag waarom meer dan 10 jaar juridische ervaring niet de stelling kan dragen dat ik juridisch deskundig genoeg ben om artikel 310 WvS te interpreteren.

 17. Xaviera, 28 mei, 8.05 pm:
  “Jij vergeet dan weer te melden dat Nederland het laatste land was dat slavernij afschafte.”
  Niet, dus.Maar dat is al naar voren gebracht door BTS; en wat dacht je van de Arabieren, waar tot in de jaren ’60 van de 20e eeuw nog slavernij voorkwam, en er nog volop slavenmarkten waren in Saoedi-Arabie, Jemen, Mauritanie, etc.? Arabieren waren eeuwenlang de grootste slavenhalers en slavenhandelaren en slavenhouders, en behandelden hun slaven het wreedst van allemaal, maar daar hoor je vrijwel nooit iemand over.
  Xaviera: “Ik kan me van school trouwens niet herinneren dat er ooit scheepsladingen blanken naar Afrika werden vervoerd, om daar onder erbarmelijke omstandigheden te werk te worden gesteld.”
  Mis. Je kent de geschiedenis niet. Er zijn eeuwenlang “blanke” Europeanen door de Noord-Afrikaanse Arabieren (Moren, Moslims, hoe je ze ook wilt noemen)bij invallen in de Zuid-Europese landen (Spanje, Italie, Zuid-Frankrijk, Malta, etc.) als blanke slaven weggevoerd naar de Noord-Afrikaanse islamitische territoria, waar ze hun leven als slaaf van hun superieure islamitische meesters moesten doorbrengen. Geen enkel probleem, het waren toch maar minderwaardige “kafirs” (ongelovigen), christenhonden.
  De schattingen lopen uiteen van 10 tot 20 miljoen Europeanen die dit lot moesten ondergaan. En wat dacht je van de naar schatting 80 miljoen Hindoes, die bij de Arabisch/islamitische verovering van India door de moslims zijn afgeslacht? Hoor je eigenlijk ook nooit iemand over. De Arabieren/moslims hebben wat dat betreft een veel zwartere, wredere en gewelddadigere geschiedenis, maar het zijn alleen de “blanke” Europeanen die worden aangesproken op hun wandaden uit het verleden, en hun “verantwoordelijkheid” op zich moeten nemen. Zij worden gezien als het enige, absolute “kwaad” in dezen. De Arabieren/moslims komen zo goed weg met hun wreedheden. Waarom hen nooit eens aangesproken op hun wandaden? Waarom geen herstelbetalingen geeist van de rijke Arabische sjeiks met hun oliedollars? Waarom dat alleen van de Europeanen eisen? Heb ik nooit begrepen, hoor.
  Arucamba, 29 mei, 2.51 pm:
  “Om nog even terug te komen op Duitsers; die hebben ten minste schuld bekend en reparaties gedaan. Wat heeft Nederland gedaan?”
  Wat dacht je van de miljarden en miljarden Guldens/Euro’s die Nederland al sinds jaar en dag besteedt aan ontwikkelingsgeld? Nederland is één van de landen die het meeste uitgeeft aan ontwikkelingshulp. Ingegeven door ons Calvinistische schuldgevoel en verantwoordelijkheidsbesef over de donkere, kolonialistische kanten van onze geschiedenis. Ook Suriname bijv. heeft na de onafhankelijkheid enorme zakken met geld (miljarden guldens) meegekregen. Is dat allemaal nog niet genoeg? Een cynicus zal zeggen: ja, dat doen ze om hun schuldgevoel af te kopen. So what? Wij doen het ten minste! Wat doen de Arabieren? Die geven niet veel, hoor! Terwijl ze net zo imperialistisch en kolonialistisch bezig zijn geweest als de Europeanen, zo niet meer! Ga daar ook eens “herstelbetalingen” eisen!
  Het is trouwens een feit, dat de meeste Afrikaanse landen er begin jaren zestig, toen ze net onder het Europese juk vandaan waren, er economisch en qua welvaartsniveau en infrastructuur veel beter voorstonden dan nu, na vijftig jaar onafhankelijkheid. De meeste landen zijn er in alle opzichten hard op achteruit geboerd nadat de Europeanen waren vertrokken. Dit is geen pleidooi voor kolonialisme, en ik weet ook wel dat er oneerlijke handelsverhoudingen en onrechtvaardige handelsbarrières zijn, maar je kunt niet álles daarop gooien. Afrikanen moeten gewoon eens minder corrupt worden en wat harder gaan werken aan de opbouw van hun landen, dan gaat het vanzelf beter.

 18. Het wachten is op iemand die durft te erkennen dat slavernij slecht is…

  Koebargh heeft niks meer te melden, Klefbeer houdt ook zijn pluizige bekje.

  Ik wil alle lafbekkige advocaten van de slavernij verzoeken hetzeflde argument te maken, maar dan voor de jodenvervolging; Neen het was niet slecht; het duurde tenslotte maar 400 jaar. En het is al zo lang geleden… Waarom zeur je daar nog over…

  Of je een gaatje in je paasei hebt. Idioot!

  Ik wil je een Jood wel eens horen vertellen dat hij zich niet aan moet stellen. Wan het is tenslotte al meer dan 60 jaar geleden. En nee, die fiets krijgt ie niet terug. En we gaan er ook geen rekening mee houden. Het is tenslotte al zo lang geleden. En wat ons eigen verleden beterft zijn we maar al te graag vergevingsgezind.

  STELLETJE LAFFE ZAKKEN!!!!!

  NEEM IN GODS CHRISTUSNAAM EENS EEN KEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE OPLOSSING!!!!! (in plaats van kleinzielig te blijven eikelen over het probleem)

 19. Iets, wat mij ooit is opgevallen is dit: het is vooral desastreus voor een volk als de banden met het verleden en de eigen cultuur .
  worden doorgesneden. Dat is met een aantal volkeren gebeurd, bijvoorbeeld de afrikaanse slaven die weggevoerd werden, maar ook de Aboriginals en de Noord-Amerikaanse indianen.
  De indianen werden van hun eigen gronden verdreven en gedecimeerd, de Aborinals werd het onmogelijk gemaakt nog op hun eigen manier te leven, en kinderen werden zelfs van hun ouders weggenomen om door blanken opgevoed te worden. Het lijkt de bodem onder hun geetselijk bestaan weggeslagen te hebben.
  Ik denk omdat de indianen en aboriginals niet met zovelen zijn vooral die volkeren er zo slecht aan toe zijn. Compleet gemarginaliseerd, veelal zwaar alcoholist.

 20. Het moderne bedrijfsleven en durfinvesteerders uit vele delen van de wereld houden grote delen van Afrika in een soort houdgreep waar ze zich nooit zelf uit kunnen bevrijden tenzij er niets meer te halen is en de hebzucht oplost. Door zaken te doen met corrupte regimes worden deze gelegitimeerd door het westen(okay, plus China en Japan en soms Iran). De manier waarop in Oost-Kivu in delfstoffen wordt gehandeld … Het is keihard en nietsontziend. Slavernij was een ding, maar Afrika wordt nog steeds verneukt. En ik weet ook niet wat daar aan te doen wat binnen reeele mogelijkheden. En niet het schuldgevoel afkopen met een zak geld graag zoals nu te vaak gebeurd.

 21. je bedoelt dat verhaal met non-argumenten over hoe anderen net zo kut waren en het daarom allemaal ok is? Sorry, begon er algauw van te gapen. Kom maar terug als je wat beters hebt.

 22. Xaviera :
  “je bedoelt dat verhaal met non-argumenten over hoe anderen net zo kut waren en het daarom allemaal ok is?”

  Grappig.
  Toevallig zijn deze “non-argumenten” precies dezelfde als dewelke u gebruikt in uw artikel om deze destructieve houding tegenover de “blanke medemens” te rechtvaardigen.

  De pot verwijt de ketel… De balk in eigen oog… al van gehoord ?
  Het zijn natuurlijk wel gezegden uit de westerse kultuur, ze zullen dus toch niet meer lang blijven bestaan.

 23. Slechte film trouwens, maar dat laatste klinkt wel weer als grenzeloos zelfmedelijden. Wat dan weer mijn punt met nadruk bewijst. Doet een slechte film toch nog goed zo op de dinsdag.

 24. Even een aanvulling op de bijdrage van Erasmus. De Afrikanen zullen zichzelf inderdaad uit hun armoede moeten werken. Maar die oneerlijke handelsregels maken dat wel erg moeilijk. Ze krijgen nu erg weinig voor hun grondstoffen en landbouwproducten. Een stap in de goede richting is fair trade. Dat is een gelijkwaardige manier van omgaan met boeren in ontwikkelingslanden: zij leveren een kwalitatief goed product en ze krijgen een loon dat genoeg is om ook de dokter en de school van hun kinderen te betalen. Gelukkig verkopen veel supermarkten fair trade producten als chocola, thee, bananen, rijst, vruchtensappen, wijn, koffie etc. Uiteindelijk zou het nog beter zijn als Afrikanen ook bewerkte producten op de Eurpopse makt mochten brengen zonder daar enorme heffingen voor te betalen.

 25. Pingback: Anonymous
 26. Ik heb hier en daar wat reacties gelezen, die over en weer overwegend verwijtend van toon zijn… Helaas. Wat kunnen we hier dan uit leren?? Ik vraag me af of iedereen beseft wat we van de geschiedenis moeten leren….

  Moeten we het slechts ter kennisgeving aannemen met als doel om met het vingertje te kunnen wijzen naar andere landen, volkeren en rassen? Wat gaat het geklaag en elkaar over en weer beschuldigen ons opleveren? Niks! Louter tegenstellingen! Laten we beginnen met het betrekken van het probleem op de MENSHEID en niet op een volk of ras!

  Ik bekijk de geschiedenis als mens naar wat de MENSHEID in het verleden heeft aangericht. Helaas schuilt de wreedheid en het kwaad in ieder mens. Zouden in alle hierboven gekenschetste feiten de rollen omgedraaid geweest zijn, dan zou precies hetzelfde gebeurd zijn! Dit kun je niet toedichten aan een bepaald ras of volk. M.a.w. we moeten LEREN van wat gebeurd is en proberen niet dezelfde fout begaan als onze voorouders. Klagen is daarom zinloos vanuit welk perspectief dan ook. Niets menselijks is ons vreemd zeg ik altijd maar…

  Wat betreft de toekomst ben ik echter vrij pessimistisch, want hebzucht blijft in de mens. En zolang er hebzucht is, zal er ellende zijn in de wereld, tenzij er een radicale verandering in het mondiale denken zal komen. Ik probeer dit bij mezelf te bewerkstelligen… Elke verandering begint namelijk bij jezelf, in de hoop dat een ander zal volgen…..

 27. Het El Dorado van Fort Europa wordt vlot minder als eer steeds meer monden gevoed moeten worden terwijl er minder mensen voorop de fiets plaatsnemen. Daarom zou het een goede zaak zijn als selectiever op arbeidsmarktcriteria zou worden toegelaten en toelatingseisen overal in Europa zouden worden gehandhaafd. Daar mag natuurlijk wel iets tegenover staan. Met de gigantische besparing op voorzieningen van kost en inwoning kan meer geïnvesteerd worden in vluchtelingenopvang in de eigen regio.

  Inzake arbeidsmarktcriteria bij toelating:
  http://www.theovangogh.nl/bdw_13.html

 28. Het El Dorado van Fort Europa wordt vlot minder als eer steeds meer monden gevoed moeten worden terwijl er minder mensen voorop de fiets plaatsnemen. Daarom zou het een goede zaak zijn als selectiever op arbeidsmarktcriteria zou worden toegelaten en toelatingseisen overal in Europa zouden worden gehandhaafd. Daar mag natuurlijk wel iets tegenover staan. Met de gigantische besparing op voorzieningen van kost en inwoning kan meer geïnvesteerd worden in vluchtelingenopvang in de eigen regio.

  Inzake arbeidsmarktcriteria bij toelating:
  http://www.theovangogh.nl/bdw_13.html

 29. Sjun

  Het El Dorado van Fort Europa wordt vlot minder als eer steeds meer monden gevoed moeten worden terwijl er minder mensen voorop de fiets plaatsnemen. Daarom zou het een goede zaak zijn als selectiever op arbeidsmarktcriteria zou worden toegelaten en toelatingseisen overal in Europa zouden worden gehandhaafd. Daar mag natuurlijk wel iets tegenover staan. Met de gigantische besparing op voorzieningen van kost en inwoning kan meer geïnvesteerd worden in vluchtelingenopvang in de eigen regio.

  Inzake arbeidsmarktcriteria bij toelating:

 30. Ik lees dit weer eens terug en ben nog steeds wat verbaasd over de reacties van lezers. Voor het verleden voelt men zich niet verantwoordelijk en zeker niet schuldig (dat laatste terecht) – maar door de term bleekneus wel aangesproken (en beledigd). Geinig.

 31. Moraal van het verhaal: alle volken zijn even goed/slecht (doorstrepen wat u wel/niet van toepassing vindt).

  Verder word ik erg moe van dit soort discussies. Hoever moet schuldgevoel gaan en waar moeten dan wel en geen excuses voor worden aangeboden? Is een Jood zieliger dan een Surinamer? Moet Balkenende zijn excuses aanbieden aan de nabestaanden van de gebroeders De Witt, die zo gruwelijk door het volk werden gelyncht in 1672? En zo ja, is iedereen dan blij en tevreden en voorgoed zonder vooroordelen?

  Wat ik (wonende in een grote stad in de Randstad) zie, is veel geklaag en vooroordelen van bleekscheten. Maar wat ik ook zie is veel geklaag en vooroordelen van zwartjes. Als we nou gewoon eens ophouden met dat eeuwige gemekker over wiens schuld het allemaal is, komt het misschien nog een beetje goed. En kunnen we onze tijd besteden aan leukere dingen dan dit soort discussies.

  Over en sluiten.

 32. Nederland, het land van de landverraders, echt om je kapot voor te schamen, verklaard ook al het meebuigen met de allcochtonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share with your friends

Submit